Rotarix 1.5ml

869,000.00

  • Là sản phẩm của hãng Glaxo Smith Kline – Bỉ, cũng là loại vắc-xin sống giảm độc lực, có nguồn gốc từ một chủng virus Rota từ người là G1P8.
  • Vắc-xin Rotarix được sử dụng uống với 2 liều, mỗi liều 1,5 ml:
    • Liều đầu tiên: uống vào thời điểm trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên
    • Liều thứ 2 uống cách liều đầu tiên ít nhất 4 tuần.
    • Cần uống đủ 2 liều trước khi trẻ được 24 tuần tuổi.
Danh mục: