RotaTeq 2ml

680,000.00

  • Là sản phẩm của hãng Merck – Mỹ, đây là loại vắc-xin sống giảm độc lực, phối hợp giữa chủng Rota của người và bò, có chứa 5 loại kháng nguyên là G1, G2, G3, G4 và P1.
  • Vắc-xin Rotateq được sử dụng uống 3 liều, mỗi liều 2ml:
    • Liều đầu tiên: trẻ uống từ 7,5 – 12 tuần tuổi.
    • Liều thứ 2 và thứ 3 cách liều trước tối thiểu 28 ngày.
    • Cần uống đủ 3 liều trước khi trẻ được 32 tuần tuổi.
Danh mục: